नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!! गणतन्त्र दिवस समारोह जिल्ला समिति बांकेको अत्यन्त जरुरी सूचना !!! माननीय उप-प्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री द्वारा जि.स.स अनुगमन तथा निर्देशन !! लक्षित वर्ग सम्बन्धी प्रस्तावनाको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ! बाँकेका गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण | जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बाँकेको जरुरी सूचना !!!! जिविस बाँके अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको विवरण आ.व. २०७४/७५ को बजेट सिमा तथा मार्गदर्शन गाविस सचिव र सामाजिक परिचालकको सम्पर्क विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाँके र गै.स.स. बीचको प्रारम्भिक सहमति पत्र फारम(MOU Form) बाँके जिल्लाको online विवरणहरु आ.व. २०७३-७४ का लागी योजना छनोटका आधार तथा मार्गदर्शन बाँके जिल्लाको स्रोत नक्सा

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७४-७५ बाँके २०७४-०५-१६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७४-७५ बाँके
जिल्ला दररेट २०७४-७५ बाँके , २०७४-०५-१६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७४-७५ बाँके
आ.व. २०७३/७४ को सामान, परामर्श, सेवा र निर्माण कार्यको बार्षिक खरिद योजना । 2073-04-17 सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३/७४ को सामान, परामर्श, सेवा र निर्माण कार्यको बार्षिक खरिद योजना ।।।
आ.ब. २०७३/७४ मा संचालन हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत योजनाहरु: २०७३-०९-०८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत योजनाहरु !!
आ.व. २०७२-७३ गाविसको आम्दानी तथा खर्चको विवरण २०७३-०७-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-७३ गाविसको आम्दानी तथा खर्चको विवरण
आ.व. २०७२-७३ जिविसको आम्दानी तथा खर्चको विवरण २०७३-०७-०४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-७३ जिविसको आम्दानी तथा खर्चको विवरण
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७१-७२ २०७३-०७-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७१-७२
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम दरखास्त फाराम(Application Form) २०७३-०८-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम दरखास्त फाराम(Application Form)
जिल्ला स्तरिय वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको प्रगति प्रतिवेदन-आ.व. २०७१/७२ २०७२-०५-२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरिय वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको प्रगति प्रतिवेदन-आ.व. २०७१/७२
आ.व २०७१/७२ को जिल्ला स्तरिय वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको सारांश २०७२-०५-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७१/७२ को जिल्ला स्तरिय वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको सारांश
आ.ले.प प्रतिवेदन २०७२-७३ २०७३-०५-१४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ले.प प्रतिवेदन २०७२-७३
आ.व. २०७२-०७३ को वार्षिक खरिद योजना, बाँके २०७२-०५-०५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-०७३ को वार्षिक खरिद योजना, बाँके
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना, कम्दी गाविस २०७३-०३-०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना, कम्दी गाविस (आर्थिक वर्ष २०७१/७२ - ०७५/७६ सम्म)
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना, बिनौना गाविस २०७३-०३-०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना, बिनौना गाविस (आर्थिक वर्ष २०७१/७२ - ०७५/७६ सम्म)
जिल्ला विकास योजना २०७३-७४ २०७३-०३-०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७३-२०७४
गाविस आवधिक योजना २०७२/२०७३-२०७६/२०७७ २०७२-११-३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाविस आवधिक योजना २०७२/२०७३-२०७६/२०७७ (कालाफांटा, कटकुइया, नौबस्ता, साइगावं, बेलभार, लक्ष्मणपूर, कम्दी, बगेश्वोरी, बैजापुर, बनकटवा, चिसापानी, हिरमिनिया, कचनापुर, खजुराखुर्द, मटेहिया, फत्तेपुर, राधापुर, सम्शेरगन्ज, सीतापुर, टिटिहिरिया )
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७१, आ.व ०७२/७३-०७६/७७ २०७२-०६-१९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७१, आ.व ०७२/७३-०७६/७७
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०५८ २०७२-०६-१९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०५८
आ.ले.प.प्रतिवेदन जि.वि.स.बाँके आ.व – २०६९-७० २०७२-०६-१९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ले.प.प्रतिवेदन जि.वि.स.बाँके आ.व - २०६९-७०
बाँके जिल्लाको वस्तुगत विवरण-२०७१ २०७२-०६-१९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बाँके जिल्लाको वस्तुगत विवरण (District Profile) -२०७१

Skip to toolbar